Bij ons kunt u de NDV gecertificeerde opleiding voor de Dalton IB’er volgen.

Doelstelling en inhoud:
Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst

Visie op het daltononderwijs

Aandacht voor de kernwaarden daltononderwijs, vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk van de interne begeleiding

Collega’s kunnen coachen en begeleiden op het gebied van:

  1. het vormgeven van een pedagogisch klimaat
  2. klassenmanagement, organisatie en inrichting
  3. het kunnen omzetten van doelen in taken (op maat)
  4. het zien en horen van het kind
  5. het inrichten van een leeromgeving op maat voor kinderen, waarbij de mogelijkheden/ talenten van de teamleden optimaal ingezet worden

Zorgdragen voor borging van de daltonkernwaarden, bijvoorbeeld via kijkwijzer, daltonboek, collegiale consultatie of de gesprekscyclus.

 

Comments are closed.