Pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten

Onderstaand vindt U informatie over de Officiële daltoncursus voor daltonpedagogisch medewerker, die wij voor u  kunnen verzorgen.

Betreft de opleiding dalton pedagogisch medewerker kinderopvang, kindcentra NDV gecertificeerd

Voor wie is de cursus:

De cursist is werkzaam in de kinderopvang/ buitenschoolse opvang of een Kindcentrum

De cursist is in het bezit van minimaal het diploma MBO 3

De cursist is of wordt in de praktijk belast met de (buitenschoolse) opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Duur en studiebelasting opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang

 

De opleiding wordt gespreid over anderhalf tot twee jaar in en heeft een studiebelasting van totaal 120 uur (versnellen mag)

8 dagdelen 28 uur
4 collegiale consultaties a 2 uur bij collega 8 uur
Eén of enkele bezoeken aan een daltonschool 4 uur
Literatuur 20 uur
Experimenten inclusief verslaglegging 20 uur
Zelfstandig werken aan studie /portfolio 40 uur

TOTAAL 120 uur

 

 Wij werken aan de volgende doelstellingen:

  • Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst.
  • Kennis van de uitgangspunten, visie en de praktijk van het daltononderwijs.
  • Kennis en vaardigheden m.b.t. de sociaal- emotionele, motorische, cognitieve, ontwikkeling.
  • Het verwerven van een dalton pedagogische grondhouding en deze kunnen benoemen in termen van concreet gedrag  en competenties.
  • Kennis en vaardigheden om een stimulerende, doelgerichte dalton leef, speel-en werkomgeving te kunnen inrichten
  • Kennis en vaardigheden om kinderen in deze voorbereide omgeving optimaal te kunnen begeleiden
  • De dalton pedagogisch medewerker heeft kennis en inzicht op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling, leerlijnen, leerinhouden van de doelgroep
  • Kennis van de te bereiken doelen en de vaardigheid in een voorbereide omgeving aan de ontwikkeling van kinderen te werken (incl. observatie en registratie)
  • Ouders willen informeren over de daltonaanpak en hen hierbij actief betrekken Kennis van de doorgaande lijn kinderopvang / buitenschoolse opvang, basisschool en de grondhouding om hieraan zo optimaal mogelijk bij te dragen
  • Voortdurende en systematische reflectie op eigen handelen

Hoe ziet de opleiding er praktisch uit:

Wij geven de cursus op locatie, laat ons weten waar u ons verwacht.

 

Bijeenkomst 1         visie en startinformatie

Bijeenkomst 2         organisatie

Bijeenkomst 3         activiteiten & keuzes maken

Bijeenkomst 4         uitnodigende leeromgeving

Bijeenkomst 5         samenwerken

Bijeenkomst 6         effectiviteit en eigenaarschap

Bijeenkomst 7         evalueren en reflecteren

Bijeenkomst 8         afsluiting, presentaties en certificaatuitreiking

De scholingseenheden zullen samen met het portfolio uiteindelijk leiden tot het certificaat ‘pedagogisch medewerker’ erkend door de NDV.

 

 

Comments are closed.