• Begeleiding voor scholen die erover denken een daltonschool te worden

Scholen weten soms niet zeker of dalton de vlag is die ze willen voeren.

In een verkenning hebben we het over de kenmerken en sterktes van de school. Welke punten willen wij ontwikkelen. Wat is de beginsituatie en welke ontwikkelpunten zijn er te zien. Hoe willen wij ontwikkeling bereiken? Past dalton bij onze visie?

  • Scholen die hulp nodig hebben bij de implementatie van de cursusinhoud

Scholen die de cursus voor het daltoncertificaat daltonleraar volgen hebben soms hulp nodig de stof uit de cursus te vertalen
naar de praktische situatie van de eigen school. Een helpende hand.

  • Directies die hulp willen bij hun ontwikkelingsstappen naar ‘een daltonschool’

Begeleiding van MT en daltoncoördinator IB.

De directie heeft een visie, een ontwikkelingsplan en een team. Hoe wenselijk is een daltoncoördinator? Hoe geeft de directie leiding aan de daltonontwikkelingen binnen de school? Wij bieden hulp en advies.

  • Daltoncoördinatoren die hulp willen bij de planmatige aanpak binnen hun team.

Daltoncoördinatoren zijn in veel gevallen collega’s binnen het team met een speciale taak. Elke mogelijkheden heeft een daltoncoördinator tot zijn beschikking en hoe pak je dat aan binnen je team? Praktische handreikingen.

  • Intervisiebegeleiding

Intervisie is een krachtig middel voor een zelflerende organisatie. We maken gebruik van elkaars deskundigheid, inzichten en ervaring. We werken met een intervisiemodel. Ondersteuning en gespreksleider tijdens de intervisie. Tevens is intervisie te gebruiken tijdens de persoonlijke begeleiding van een aantal teamleden.

  • Leraren die persoonlijke ondersteuning willen bij oa. de groepsorganisatie in de groep of mogelijkheden binnen hun vakgebied optimaal willen benutten.

Begeleiding van daltonleraren die aandacht nodig hebben door middel van coaching; klassenbezoeken, nagesprekken en verslaglegging

Individuele leraren die op een daltonschool werken en een steuntje in de rug nodig hebben bij hun ontwikkelingsproces.
Veiligheid en respect zijn het uitgangspunt.

  • Leraren die ondersteuning willen bij het SMART opstellen van hun dalton-POP

Daltonleraren zijn reflectief naar zichzelf en kunnen, met gebruik van hulpmiddelen, hun persoonlijke ontwikkelingspunten
duidelijk krijgen. De ontwikkelpunten kunnen aanleiding zijn voor een stappenplan. Ondersteuning en begeleiding bij dit proces.

  • Begeleiding voor daltonscholen die willen ontwikkelen op bepaalde gebieden

Daltonscholen zijn net zoals de maatschappij in beweging. In beweging om te professionaliseren in een gewenste richting. Zo kan het zijn dat scholen zich verder willen ontwikkelen in samenwerkend leren, zelfstandigheidontwikkeling of ander 0ntwikkelingsgebied.
Via gerichte begeleiding dmv consultatie, observatie, coachgesprekken en POP wordt de school stap voor stap naar een hoger plan gebracht.

 

Comments are closed.