Noordijkdaltonadvies

Begeleidt organisaties bij het transformatieproces tot daltonschool en/ of daltonIKC en leerkrachten, docenten, vakleerkrachten, pedagogisch medewerkers, directeuren, daltoncoördinatoren en IBers bij het integreren van daltonprincipes in hun dagelijkse praktijk. Op deze site willen wij u graag informeren over dit proces.

Veranderingsproces

Bij het veranderingsproces naar daltonorganisatie (school, IKC of kinderopvang) is het voor u van belang om te weten welke uitgangspunten wij hanteren voor het geven van scholing aan leraren, onderwijsassistenten, intern begeleiders, vakleerkrachten, daltoncoordinatoren, pedagogisch medewerkers en directies. We kiezen bewust voor maatwerk omdat iedere organisatie uniek is en bestaat uit een uniek team van mensen met unieke wensen. Hierbij gaan we uit van de beginsituatie en gaan daarna ‘samen op pad’. Ieder mens heeft kwaliteiten waarvan we soms vergeten zijn hoe ze succesvol ingezet kunnen worden. Tijdens onze gezamenlijke weg gaan we kijken hoe we deze persoonlijke kwaliteiten ten volle kunnen benutten en welke gereedschappen hierbij passen. Hierbij is de daltonvisie geen dwangbuis, maar een heerlijk ruim zittend hemd waar we alle kanten mee op kunnen.

“Groot zijn in klein blijven”

Noordijk dalton advies

Noordijk dalton advies kiest er bewust voor om geen grote opleider te zijn die haar trainers met een standaard curriculum op pad stuurt. We geloven in het belang van persoonlijke aandacht en het inspelen op de specifieke informatiebehoefte van cursisten. In Dalton zijn we expert. Daarnaast scholen we op het gebied van meer begaafdheid en helpen we scholen middels de technieken van Dalton HGW in de praktijk neer te zetten.

Wij kunnen alle onderwerpen binnen het onderwijs op maat uitwerken.

Noordijk Dalton Advies is in het bezit van alle opleidingslicenties uitgegeven door de Nederlandse Dalton Vereniging. Daarnaast zijn we ingeschreven in het register CRKBO.

Voor informatie over cursusdata en algemene artikelen die gerelateerd zijn aan het daltonconcept verwijzen wij u graag naar de nieuwspagina en de cursuspagina.

Gecertificeerde opleiding voor dalton leidinggevende met NDV certificaat voor managers en herregistratie

Meer informatie

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft