Het succes van het verandertraject binnen uw school valt of staat met de acceptatie en omarming ervan door de leraren. Alleen een verandertraject met de volledige steun en inspanningen van de leraren zal succesvol verlopen. Zij zijn per slot van rekening de drijvende kracht achter de school. Bovendien zijn zij ook vaak degenen die direct met de praktijkveranderingen te maken krijgen.

Hoe stuur je aan op een succesvol verandertraject?
 • Gemotiveerde en betrokken leraren zorgen, met de juiste middelen en kenns, voor het gewenste resultaat.
 • Door te sturen op motivatie en betrokkenheid vergroot je het succes van het transformatieproces tot daltonschool.
Communicatie
 • Wees duidelijk over de visie en de doelstellingen van de transformatie tot daltonschool.
 • Wees helder over de gevolgen van de transitie (voor zover die te overzien zijn) en benadruk de voordelen/positieve kanten: streef naar een open en transparante organisatie.
 • Communiceer wat er van de leraren verwacht wordt en creëer duidelijkheid over hun rol in de verandering, maar ook in de nieuwe situatie.
 • Betrek mensen bij de veranderingen, zowel bij de plannen, als bij de uitvoering. Geef ze hierbij ook de gelegenheid om hun eigen invulling te geven aan hun nieuwe rol.
 • Luister naar wat de leraren zeggen: geef ze de kans input te geven.
Hoe ziet een verandertraject er mogelijk uit:
 1. 10 inhoudelijke cursusonderdelen van 3uur voor het NDV certificaat daltonleerkracht
  Portfolio per leraar. 0-meting bij alle groepen. Eindmeting bij alle leraren +gesprek met de directie. Presentatiebijeenkomst, waar iedere leraar zijn persoonlijke groei presenteert. Deze groei was ook al te lezen binnen het portfolio en te zien binnen de klas (als dit gewenst is, is een tussenmeting aan het begin van het tweede jaar mogelijk).
 2. zie 1
  Verder kan de school begeleid worden bij de implementatie. Groepen kunnen bezocht worden en van praktische tips voorzien. Gesprekken met de directie voorafgaande aan een volgende stap horen als vanzelfsprekend bij onze persoonlijke benadering.
 3. zie 1+2
  Verder is er tijd voor individuele coaching van leerkrachten of bouwen. Desgewenst kan gekozen worden voor het begeleiden bij het professioneel ontwikkelingsplan van iedere leerkracht (POP)
 4. Een daltondirectie heeft ook behoefte aan gerichte ‘input’ in gezelschap van gelijkgestemden
  Jaarlijks organiseren wij een 2-daagse voor de directie of het MT. Tijdens de teamscholing is de input veelal gericht op de groepsleerkracht die dalton vorm geeft binnen de klas, maar hoe geeft u als directie dalton vorm binnen uw schoolorganisatie? Inhoudelijk, inspireren en delen zijn de kernwoorden die voor deze studiedagen van toepassing zijn. Jaarlijks zijn er wisselende onderwerpen.
 5. Jaarlijkse ‘terugkomtweedaagse’.
  De jaarlijkse inspiratiebijeenkomst in september of oktober wordt druk bezocht door directeuren, MT leden, IBers, daltoncoördinatoren en andere ambitieuze mensen. Informeer gerust!
 6. Informatieve-, of interactieve ouderbijeenkomst.

Staat uw gewenste onderwerp of thema niet op deze site? Bel gerust voor de mogelijkheden.
Voor ieders wensenpakket is er een oplossing, offerte op aanvraag. Wij werken op maat want wij schoolteams zijn immers net kinderen:

 

“Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.”

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft