Bij ons kunt u de NDV gecertificeerde opleiding voor de Dalton IB’er volgen.

Doelstelling en inhoud:
Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst
Visie op het daltononderwijs of kindcentrum.(PO& VO)
Aandacht voor de kernwaarden van dalton, vrijheid in gebondenheid/
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de
vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk van de interne begeleiding
Collega’s kunnen coachen en begeleiden op het gebied van:
1. het vormgeven van een pedagogisch klimaat
2. klassenmanagement, organisatie en inrichting
3. het kunnen omzetten van doelen in taken (op maat)
4. het zien en horen van het kind
5. het inrichten van een leeromgeving op maat voor kinderen, waarbij de
mogelijkheden/ talenten van de teamleden optimaal ingezet worden
Zorgdragen voor borging van de daltonkernwaarden, bijvoorbeeld via kijkwijzer,
daltonboek, collegiale consultatie of de gesprekscyclus.
Concreet betekent dit:
Op iedere school/kindcentrum werken intern begeleiders of kennis coördinatoren. Op
Daltonscholen/ kindcentra zijn ook Daltoncoördinatoren werkzaam, die begeleiding
bieden bij de Daltonontwikkeling. Beiden zijn (deels) verantwoordelijk voor
schoolontwikkeling en kunnen elkaar versterken door samen te werken. De kern van
deze Dalton IB- opleiding is gericht op jouw eigen ontwikkeling als intern begeleider
in relatie tot het Dalton gedachtegoed van Helen Parkhurst, en de visie op
pedagogiek van Gert Biesta.

Tijdens de 1 jarige opleiding behandelen we verschillende aspecten:
● de veranderende rol van de IB
● visie op pedagogiek van Biesta: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
in relatie tot Daltonontwikkeling
● aandacht voor executieve functies bij de ondersteuning aan kinderen. Hoe
help ik leerkrachten bij de ondersteuning aan kinderen die moeite hebben bij
het plannen, motivatie, samenwerken en reflecteren?
● eigenaarschap binnen de HGW-cyclus: loslaten waar het kan, leiden waar het
moet
● communicatievaardigheden als waarderend begeleiden en oordeelloos
coachen

Sleutelwoorden en begrippen:
● van leiden naar begeleiden
● eigenaarschap creëren bij begeleiding van kinderen en ontwikkeling van de
school

● directie en IB samen op de tandem
● differentiatie binnen je team
● het inzetten van samenwerking om teamontwikkeling te optimaliseren
● persoonlijke ontwikkeling: wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik naar groeien?
● reflectie

Beginsituatie:
● Deelnemers zijn in het bezit van een
basiscertificaat Daltonleraar of hiermee
bezig
● Deelnemers werken op een Daltonschool, daltonkindcentrum(i.o.) of de
kinderopvang
● Intervisie vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding

Tijdsinvestering, duur en studiebelasting:
Dit is een éénjarige opleiding met een studiebelasting van 4,8 ect: 135 uur

Module 1

Visie op zorg/begeleiding binnen een daltonorganisatie

4 uur

Module 2

Pedagogiek van Biesta in relatie tot Daltonontwikkeling

4 uur

Module 3

De wortels van Dalton

3 uur

Module 4

Communicatie: feedback geven en oordeelloos coachen

8 uur

Module 5

Six secrets of change

4 uur

Module 6

Executieve functies

4 uur

Module 7

Oordeelloos coachen

praktijkopdracht

 

8 uur

Module 8

Intervisie in je team, HGW, persoonlijke ontwikkeling

8 uur

werkbijeenkomst

 

4 uur

drie intervisie-

bijeenkomsten

 

9 uur

slotdag

 

7 uur

literatuur

 

32 uur

zelfstandig competenties doorontwikkelen

werken aan opdrachten/portfolio

Iedere cursist onderzoekt en verwerkt één van de volgende specialisatie onderwerpen:

van leiden naar begeleiden

eigenaarschap creëren binnen je team

loslaten daar waar het kan, leiden waar het moet

vrijheid in gebondenheid hanteren als IB-er binnen de organisatie

40 uur

Informeer gerust naar de mogelijkheden van de 1 jarige opleiding voor de daltonIBer
voor dit schooljaar.(0614248101)

 

 

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft