Scholingsaanbod Noordijkdaltonadvies voor begaafdheidsprofielschool

Wat kunnen we voor u betekenen?

 Wanneer je als school het profiel ‘hoogbegaafdheid’ kiest, is dit de cursus die op maat kan bieden wat je nodig hebt. Ook wanneer er praktische verdieping nodig is qua kennis op het gebied van hoogbegaafdheid, is deze cursus een verrijking.

Wij zijn gespecialiseerd in Dalton, maar dat betekent niet dat u vanuit de Daltonvisie moet werken, echter betekent dit wel dat wij u kunnen meenemen in de praktische voordelen hiervan. Vanuit uw specifieke beginsituatie leveren wij maatwerk.

Staatssecretaris Dekker wil meer aandacht voor het hoogbegaafde kind

Bron: Nu.nl Gepubliceerd op 9 april 2015

Leraren hebben te weinig aandacht voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen zouden onvoldoende uitgedaagd worden in de lessen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker donderdag in een brief aan de Tweede kamer meldt het AD. Dekker wil dit probleem tegengaan door leraren op bijscholing te sturen. Volgens de staatssecretaris hebben leraren namelijk vooral te weinig tijd en te weinig kennis om te voorkomen dat hoogbegaafde kinderen in de klas zich gaan vervelen. Dekker vindt het belangrijk dat getalenteerde leerlingen zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs in de les uitgedaagd worden. Op het voortgezet onderwijs zou dat nu nog vooral buiten de lessen gebeuren, blijkt uit informatie van de onderwijsinspectie. Dekker erkent dat dit “niet van vandaag op morgen geregeld is”. Maar op verschillende plekken in het onderwijs ziet de staatssecretaris al wel dat er een beweging ingezet is om leerlingen meer uit te dagen.

Diverse beginsituaties vragen om diverse uitwerkingen. Daarom is er keuze uit verschillende pakketten met de mogelijkheid de juiste opbouw te kiezen.
De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van het bepalen van de visie. Deze visie koppelt de begaafdheidsprofielschool aan eigentijds onderwijs (21st century skills). De opvolgende cursussen bij elk pakket zullen op maat aangeboden worden, rekening houdend met de visie van de school. Wij werken uitsluitend met mensen die vanuit de praktijk de koppeling kunnen maken tussen de theorie en de uitvoering binnen de school. Wij gaan uit van breedgedragen teamontwikkeling. Binnen het ontwikkelproces werken wij toe naar eigenaarschap van de leerkracht en de leerling. Wij werken aan de professionalisering van het team. De veiligheid en het werkklimaat is daarbij voortdurend onder onze aandacht. De kracht van ontwikkeling schuilt immers in welbevinden en het pedagogisch klimaat. Aan de hand van de volgende vragen kunt u bepalen welk opleidingspakket voor u van toepassing is:

De bolleboos verveelt zich stierlijk in de klas

Bron: Algemeen Dagblad (9 april 2015)

De bolleboos verveelt zich nog steeds stierlijk in de klas. Leraren hebben te weinig tijd en kennis om een hoogbegaafd kind uit te dagen. Staatssecretaris Sander Dekker wil dat veranderen via bijscholing van docenten, liefst op academisch niveau.

Dekker wil talentvolle leerlingen in het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo juist ín de les meer uitdagen. Daar hebben zij meer baat bij dan extra aandacht ná lestijd, zoals nu het geval is, schrijft de VVD-bewindsman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen moeten het zich erg aantrekken als leerlingen zich vervelen tijdens de les, vindt Dekker. Hij ziet dat dat ook gebeurt: op driekwart van de middelbare scholen en de helft van de basisscholen wordt iets extra’s gedaan voor scholieren die meer uitdaging aankunnen. Op de basisschool gebeurt dat nog vaak tijdens de les, maar op de middelbare school worden de extraatjes buiten de les om aangeboden, constateert de Onderwijsinspectie. Leerlingen volgen dan bijvoorbeeld een extra vak. Scholieren met een wiskundeknobbel krijgen in plaats van 3 uur 1 uur wiskunde; in de overige 2 uur is dan ruimte voor verdieping.

‘Saai’
Er is veel aandacht voor wiskunde, merkt de inspectie. Extra tijd voor spelling of Engels is er veel minder. Ook zijn de ‘extraatjes’ vrijblijvend, leerlingen bepalen zelf of ze meedoen. Van de extra aandacht binnen de les komt nog weinig terecht: de normale lesstof blijft verplicht en juist die noemen de leerlingen ‘saai’, stelt de inspectie.
,,We hebben de lat ook hoog gelegd. Het is niet van vandaag op morgen geregeld,” erkent Dekker. Hij ziet wél dat de cultuuromslag is ingezet.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft