Glenda Noordijk

 

Glenda Noordijk is geboren in Utrecht en getogen op de Juliana van Stolberg daltonschool. Dalton is voor haar een manier om naar leerprocessen en kinderen te kijken, met respect en vertrouwen als uitgangspunten. 

 

Geweldig vind ik het om te zien hoe iedere school toch steeds weer uniek is in zijn vertaalslag naar de praktijk wanneer het gaat om de zes kernwaarden. Dalton is kleurrijk, veelzijdig en altijd in beweging, net zoals onze maatschappij. Ik heb me als kind op een daltonschool nooit gerealiseerd welke rijke bagage ik mee kreeg in mijn gereedschapskist, maar later wist ik meer dan ooit hoe ik de daar opgedane vaardigheden in moest zetten. Ik heb het altijd beleefd als een absolute meerwaarde.

Sinds 2006 ben ik actief binnen mijn eigen bedrijf nadat ik een aantal jaar ervaring opgedaan heb als daltonconsultant binnen het bedrijf van Hans Wenke. Ik heb vreselijk veel geleerd van de twee mannen die aan mijn daltonwieg stonden: Hans Wenke en Roel Röhner. Deze laatste stond bijna letterlijk aan mijn wieg, toen hij mijn leerkracht was van klas 5 en 6 op de Juliana van Stolbergschool in Utrecht. Later, toen ik op de Pedagogische academie in Utrecht zat, was hij mijn stagebegeleider tussen 1982 en 1985.

Er is in die tijd veel gebeurd:
Diverse daltonscholen in oprichting heb ik naar de visitatie toe mogen begeleiden. Ik spreek soms van ‘ík’, maar inmiddels werkt Noordijkdaltonadvies met een aantal gespecialiseerde freelancers. Voor ons blijft afstemming op de klant en het maatwerk dat we leveren centraal staan. Een goede reden om ons bedrijf klein te willen houden.

Wij houden van korte lijnen. Wij gaan met uw school samen immers het avontuur aan. Vaste aanspreekpersonen zijn bij dat avontuur een ‘must’.

Mijn slogan:

Wat kregen we veel… toen we kennis deelden!

Dit staat voor mij nog steeds als een paal boven water.

Het is juist de veelheid van indrukken die je in korte tijd laat groeien:

 • Het daltonkind, die weet hoe het voelde, als een vis in het water.
 • De daltonleerkracht die 21 jaar lang alles uit de kast haalde om kinderen te activeren in hun leerproces en ze alle verantwoordelijkheid gaf die ze aankonden.
 • De daltoncoördinator die samen met de directie beleid maakt op visie en uitwerking.
 • De persoon die actief deel neemt aan de regiobijeenkomsten , delen van ideeën met ‘passiegenoten’.
 • De visiteur die het land door trekt en in Deventer met andere visiteurs op één lijn probeert te komen, gaat het bij dalton nu om de film of de foto? Wat willen we met zijn allen bereiken in dalton-Nederland?
 • De trainer, die iedere keer weer gaat voor het maatwerk en slechts tevreden is met een overwegend positieve evaluatie (streberig? Zeker! Maar niemand is perfect).
 • De schoolbegeleider, die scholen helpt bij ‘hun’ weg naar dalton.
 • De coach, die daltonleerkrachten het juiste duwtje in de rug wil geven, juist omdat dalton uit zichzelf overtuigt: er zijn als het nodig is…. en los te laten als het kan.

En niet in de minste plaats door het zijn van een daltonmoeder, want de grootste uitdaging in het loslaten en het toestaan van leerprocessen en leren omgaan met verantwoordelijkheden ligt uiteindelijk toch ook thuis.

Leren stopt nooit…

Waar willen wij ons in onderscheiden:

 • Het leveren van maatwerk. Iedere school is uniek, met een uniek stel mensen en een uniek aantal wensen.
 • Ik ga uit van de beginsituatie en samen gaan we ‘op pad’.
 • Dalton is geen dwangbuis, maar een heerlijk ruim zittend hemd waarmee we alle kanten op kunnen.
 • Ieder mens heeft kwaliteiten, laten we die benutten! We zijn alleen soms vergeten hoe het voelde ze succesvol in te zetten.

We beleven dit schooljaar ons lustrum. Op Facebook zetten wij in dit kader geregeld een ludieke actie waarvan ook u kunt profiteren.

noordijkdaltonadvies – groot zijn in klein blijven

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft