Masterclass dalton, voor de gevorderde daltonprofessional.

Doelgroep:
Leraren PO en VO .

Individueel of met (een deel van) je team:
Leraren, die in het bezit zijn van hun basis daltoncertificaat, hebben in veel gevallen
toch nog behoefte aan meer ontwikkeling passend bij hun zone van de naaste
ontwikkeling.
De individuele leraar met een ontwikkelwens vindt in de Masterclass uitdaging voor
een volgende stap.
Eigenaarschap is het centrale thema, ook effectiviteit en de wetenswaardigheden
rond het brein komen hierbij aan de orde.

Met je hele team?
Soms wil een heel team een opfristraject bovenop de basis, maar soms willen zij ook
een stap verder richting eigenaarschap van het kind binnen het leerproces. In dat
geval is het ook mogelijk om met je hele team te komen. Maar wie weet wil je dan
een aparte groep en dan kunnen we de aanbevelingen van je visitatie erin
meeschrijven. Oftewel: speciaal voor jou op maat.

Investering in tijd
5 x 3 uur cursus en daarnaast uitwerking om je portfolio aan te vullen met je nieuwe
inzichten. In totaal telt deze cursus voor 59 uur.

Wat kun je verwachten van de opdrachten?
1 boek lezen, inzichten verwerken in een boekopdracht.
Daarnaast nog 3 opdrachten, oa een samenwerkopdracht.

Cursus met officiële licentie
1 Eigenaarschap en effectiviteit.+
implementatie
2 Reflecteren als voorwaarde voor
eigenaarschap.
3 Het portfolio als mogelijkheid om kinderen
eigenaar te maken van hun leerproces +
implementatie
4 Coachgesprekken met kinderen, dalton komt
samen binnen het gesprek.
5 Presenteren van de vorderingen.
Hoe ver zijn we nu?
Hoe gaat de school/ bouw/ sectie verder?

Wil je meer informatie? Of je opgeven? Mail gerust glenda@noordijkdaltonadvies.nl
of bel 0614248101

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft