Masterclass of voortgezet dalton (richting eigenaarschap binnen het leerproces)

Leraren geven aan dat zij na het behalen van hun basis leraarcertificaat, nog behoefte hebben aan een voortgezette ontwikkeling. Daarnaast heeft het delen met collega’s ook een enorme meerwaarde voor hen.

Dit is een mooi gegeven, vooral daar de NDV zich uitgesproken heeft over de noodzaak van groei en ontwikkeling ook voor de al gecertificeerde daltonleraar PO en VO. Met de vraag: Eens een certificaat, altijd een certificaat?

Als we kijken naar de ontwikkelingen rond de wet BIO, functiemix, het lerarenregister en de ontwikkelingen rond de inschaling van leraren met meer ambitie, is het een logisch gevolg dat ook wij hier iets mee doen.

Het kiezen van verdiepings-, of verrijkingsbijeenkomsten kan op dezelfde wijze plaats vinden. Uit het aanbod kan de cursist zijn ‘menukaart’ vullen met de gewenste onderdelen passend bij het Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

Het certificaat voor de daltonleraar wordt per persoon éénmalig verstrekt door de NDV, maar de aanvullende cursusinhouden worden afgesloten met een getuigschrift van Noordijkdaltonadvies zelf. Daarop zullen ook de uren voor studiebelasting, implementatie en verwerking binnen het groeidocument vermeld staan.

De vervolgbijeenkomsten kunnen eventueel per stuk, per persoon ingekocht worden, maar de cursist ontvangt reductie als er wederom 5 cursusinhouden gekozen worden.

De ambitieuze daltonleerkracht kan ook deel nemen aan de cursus ‘Masterclass’. Hier zijn door ons 5 inhouden uitgezocht die samen een afgerond geheel vormen.

Een cursus kan doorgang vinden wanneer er minimaal 11 cursisten per bijeenkomst meedoen.

Losse cursussen zijn op dinsdagavonden, woensdagmiddagen/avonden of donderdagavonden.

(3 contacturen per bijeenkomst, daarnaast werkt ieder de opgedane kennis en ervaring uit in een (supplement = voorzien van handelingswijzer) groeidocument. In totaal 100 studie-uren)

Een offerte voor het 3de/volgende jaar(masterclass) maken wij graag voor u.

De cursussen kunnen op wisselende locaties plaats vinden, afhankelijk van de herkomst van de cursisten.

Onderwerpen 5-luik ‘Masterclass’:

  1. Visie, voortgezet
    We richten ons meer en meer op het proces waarbij het kind eigenaar wordt van het leerproces.
  2. Wat is een goede daltonschool? Waar staan we nu? Sterkte- en zwakteanalyse
  3. Evalueren, reflecteren/Coachgesprekken met kinderen, het kind in de hoofdrol
  4. Het portfolio in dienst van het leerproces
  5. Het kind als eigenaar van zijn leerproces ’ het kindcontract’
    (een handelingsplan ontstaan met en door een kind)
 Uitdelen van de getuigschriften

Sommige onderwerpen worden ook aangeboden gedurende het tweede jaar(keuzemodules) van de cursus daltonleerkracht(de basis) maar de onderwerpen in de cursus ‘masterclass’ worden anders uitgewerkt (zowel theoretisch als praktisch).

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft