Pedagogisch medewerkers

Onderstaand vindt U informatie over de Officiële daltoncursus voor daltonpedagogisch medewerker, die wij voor u  kunnen verzorgen.

Betreft de opleiding dalton pedagogisch medewerker kinderopvang, kindcentra NDV gecertificeerd

Voor wie is de cursus:

De cursist is werkzaam in de kinderopvang/ buitenschoolse opvang of een Kindcentrum

De cursist is in het bezit van minimaal het diploma MBO 3

De cursist is of wordt in de praktijk belast met de (buitenschoolse) opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Duur en studiebelasting opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang

De opleiding wordt gespreid over anderhalf tot twee jaar in en heeft een studiebelasting van totaal 120 uur (versnellen mag)
8 dagdelen 28 uur
4 collegiale consultaties a 2 uur bij collega 8 uur
Eén of enkele bezoeken aan een daltonschool 4 uur
Literatuur 20 uur
Experimenten inclusief verslaglegging 20 uur
Zelfstandig werken aan studie /portfolio 40 uur

TOTAAL 120 uur

 

 Wij werken aan de volgende doelstellingen:
  • Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst.
  • Kennis van de uitgangspunten, visie en de praktijk van het daltononderwijs.
  • Kennis en vaardigheden m.b.t. de sociaal- emotionele, motorische, cognitieve, ontwikkeling.
  • Het verwerven van een dalton pedagogische grondhouding en deze kunnen benoemen in termen van concreet gedrag  en competenties.
  • Kennis en vaardigheden om een stimulerende, doelgerichte dalton leef, speel-en werkomgeving te kunnen inrichten
  • Kennis en vaardigheden om kinderen in deze voorbereide omgeving optimaal te kunnen begeleiden
  • De dalton pedagogisch medewerker heeft kennis en inzicht op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling, leerlijnen, leerinhouden van de doelgroep
  • Kennis van de te bereiken doelen en de vaardigheid in een voorbereide omgeving aan de ontwikkeling van kinderen te werken (incl. observatie en registratie)
  • Ouders willen informeren over de daltonaanpak en hen hierbij actief betrekken Kennis van de doorgaande lijn kinderopvang / buitenschoolse opvang, basisschool en de grondhouding om hieraan zo optimaal mogelijk bij te dragen
  • Voortdurende en systematische reflectie op eigen handelen
Hoe ziet de opleiding er praktisch uit:

Wij geven de cursus op locatie, laat ons weten waar u ons verwacht.

 

Bijeenkomst 1         visie en startinformatie

Bijeenkomst 2         organisatie

Bijeenkomst 3         activiteiten & keuzes maken

Bijeenkomst 4         uitnodigende leeromgeving

Bijeenkomst 5         samenwerken

Bijeenkomst 6         effectiviteit en eigenaarschap

Bijeenkomst 7         evalueren en reflecteren

Bijeenkomst 8         afsluiting, presentaties en certificaatuitreiking

De scholingseenheden zullen samen met het portfolio uiteindelijk leiden tot het certificaat ‘pedagogisch medewerker’ erkend door de NDV.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft