Metingen

Meten is weten. Om te kijken hoe we het beste het verandertraject kunnen insteken en uiteindelijk kunnen weten welk effect de verandering heeft gehad, doen we verschillende metingen. Vooraf, desgewenst tussentijds, maar ook op specifieke thema’s zoals samenwerkend leren.

 

0-metingen, met verslag

De eerste meting die voor een schooltraject wordt gedaan is een zogenaamde 0-meting. In alle groepen wordt hierbij gekeken naar de beginsituatie rond dalton. We kijken hierbij naar kenmerken die voor daltononderwijs van belang zijn, welke in voldoende mate aanwezig zijn en welke kenmerken als leerpunten in de ontwikkeling tot daltonschool aangemerkt kunnen worden. De uitkomst van deze meting is uitgangspunt bij een verandertraject en levert de indicatoren voor een succesvolle invoering. Het resultaat van de meting zal in een verslag worden opgeleverd.

Tussenmetingen, met verslag

Gedurende een traject, of wanneer hiertoe behoefte bij een daltonschool ontstaat, kunnen tussentijdse metingen worden verricht. Hierbij wordt in alle groepen gekeken naar de huidige situatie rond dalton. Ten opzichte van eerdere metingen kan worden beoordeeld welke leerdoelen inmiddels zijn bereikt en hoe op indicatoren wordt gescoord. Het verschaft een beeld van de status van de invoering of de mate waarin de organisatie de daltonprincipes reeds hanteert. Hieruit kunnen leerdoelen / ontwikkelpunten worden bijgesteld of de focus verlegd worden op andere doelen. Het resultaat van de meting zal in een verslag worden opgeleverd.

Metingen rond een thema

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zelfstandig leren of samenwerkend leren zijn. Bij deze meting zal in alle groepen worden gekeken naar de (begin)situatie rond het gewenste thema. Ten opzichte van eerdere metingen kan worden beoordeeld welke leerdoelen inmiddels zijn bereikt binnen het thema en hoe op specifieke indicatoren wordt gescoord. Het verschaft een beeld van de status van de invoering of de mate waarin de organisatie de daltonprincipes reeds hanteert. Hieruit kunnen leerdoelen / ontwikkelpunten worden bijgesteld of de focus verlegd worden op andere doelen. Het resultaat van de meting zal in een verslag worden opgeleverd.

Daarnaast hanteren wij ook de zgn. ‘scan’, waar leraren hun persoonlijke beginsituatie kunnen analyseren en conclusies kunnen trekken rond hun persoonlijke beginsituatie.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft