• Begeleiding van organisaties, die erover denken de daltonvisie te omarmen.

Scholen, kinderopvang en IKC’s weten soms niet zeker of dalton de vlag is die ze willen voeren.

In een verkenning hebben we het over de kenmerken en sterktes van een organisatie. Welke punten willen wij ontwikkelen. Wat is de beginsituatie en welke ontwikkelpunten zijn er te zien. Hoe willen wij ontwikkeling bereiken? Past dalton bij onze visie?

  • Organisaties, die hulp nodig hebben bij de implementatie van de cursusinhoud

Professionals, die een cursus voor het daltoncertificaat volgen, hebben soms hulp nodig de stof uit de cursus te vertalen naar de praktische situatie van de eigen werksituatie. Een helpende hand.

  • Directies die hulp willen bij hun ontwikkelingsstappen naar ‘een daltonorganisatie’

Begeleiding van MT, daltoncoördinator  en IB.

De directie heeft een visie, een ontwikkelingsplan en een team. Hoe wenselijk is een daltoncoördinator? Hoe geeft de directie leiding aan de daltonontwikkelingen binnen de organisatie? Wij bieden hulp en advies.

  • Daltoncoördinatoren die hulp willen bij de planmatige aanpak binnen hun team.

Daltoncoördinatoren zijn in veel gevallen collega’s binnen het team met een speciale taak. Elke mogelijkheden heeft een daltoncoördinator tot zijn beschikking en hoe pak je dat aan binnen je team? Praktische handreikingen.

  • Intervisiebegeleiding

Intervisie is een krachtig middel voor een zelflerende organisatie. We maken gebruik van elkaars deskundigheid, inzichten en ervaring. We werken met een intervisiemodel. Ondersteuning en gespreksleider tijdens de intervisie. Tevens is intervisie te gebruiken tijdens de persoonlijke begeleiding van een aantal teamleden.

Professionals, die persoonlijke ondersteuning willen bij oa. de groepsorganisatie in de groep of mogelijkheden binnen hun vakgebied optimaal willen benutten.

Begeleiding van dalton die aandacht nodig hebben door middel van coaching; klassen/ werkbezoeken, nagesprekken en verslaglegging

Individuele personen, die binnen een daltonorganisatie werken en een steuntje in de rug nodig hebben bij hun ontwikkelingsproces.
Veiligheid en respect zijn het uitgangspunt.

  • Ondersteuning willen bij het SMART opstellen van een dalton-POP

Daltonprofessionals zijn reflectief naar zichzelf en kunnen, met gebruik van hulpmiddelen, hun persoonlijke ontwikkelingspunten
duidelijk krijgen. De ontwikkelpunten kunnen aanleiding zijn voor een stappenplan. Ondersteuning en begeleiding bij dit proces.

  • Begeleiding voor daltonscholen/ organisaties die willen ontwikkelen op bepaalde gebieden

Dalton is net zoals de maatschappij in beweging. In beweging om te professionaliseren in een gewenste richting. Zo kan het zijn dat organisaties zich verder willen ontwikkelen in samenwerkend leren, zelfstandigheidontwikkeling of ander 0ntwikkelingsgebied.
Via gerichte begeleiding dmv consultatie, observatie, coachgesprekken en POP wordt de organisatie stap voor stap naar een hoger plan gebracht.

 

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft