Informatiebijeenkomsten voor ouders
(desgewenst interactief)
Algemeen informatief, themagebonden of interactief het kan allemaal.
Ouders en dalton, hoe profileren wij ons als organisatie?

Informatiebijeenkomsten voor leraren, PMers, onderwijsassistenten en MT
(desgewenst interactief)
Is dalton iets voor mij als leraar?
Wat zijn de kenmerken?
Hoe denk ik over kinderen en opvoeding?
Ben ik de ‘vis’ voor het juiste water?
Ieder gewenst daltonthema kan aanleiding zijn voor het ‘op maat’ maken van een dagprogramma. Desgewenst gecombineerd met teambuildingsactiviteiten. Binnen of buiten de daltonorganisatie(i.o).
Wij werken desgewenst ook een daltonthema uit binnen een project. Bijvoorbeeld: Samenwerkendleren implementeren binnen de feestmaand. Dalton is altijd in beweging, dalton is geen statisch principe en ons aanbod beweegt mee met nieuwe inzichten en trends. Onze studiedagen zijn altijd opgebouwd uit een aantal puzzelstukken. Wij geloven in de doeltreffendheid daarvan.(effectief)

1. Een stuk input
2. Een stuk meningsvorming
3. Een transfer naar morgen

Het is deze combinatie die tot rendement leidt, en die ervoor zorgt dat er ook daadwerkelijk een  verandering optreedt na een studiedag. Een hele studiedag ,bestaande uit 2 dagdelen, geeft daarbij meer mogelijkheden dan een halve studiedag, maar ook tijdens 1 dagdeel kunnen wij het verschil betekenen.

Passie is onze kracht.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft