Cursus daltonmanagers
Cursus voor daltonleidinggevende met NDV certificaat voor managers
Opbouw cursus daltonmanagers
Beginsituatie

De cursist is werkzaam als leidinggevende in het daltononderwijs

We kijken tijdens de cursus naar verschillende aspecten:

De nadruk van deze cursus zal liggen op het daltoniseren van de eigen managementstijl en het uitdragen van de daltonvisie.

Inhoud

Noordijkdaltonadvies  zal met deze cursus de volgende opbrengsten realiseren:

 • De daltonleidinggevende heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst,
  over daltonpraktijk en actuele wetenschappelijke ontwikkelingen
 • De daltonleidinggevende is competent in het aansturen en begeleiden van
  daltonprofessionals
 • De daltonleidinggevende neemt de regie in het creëren van een dalton leef – , en werkomgeving waar eigenaarschap
  voorop staat
 • De daltonleidinggevende  geeft ruimte voor intervisie en samenwerking
 • De daltonleidinggevende is competent in het ontwikkelen en aansturen van het daltonproces of geeft daartoe de daltoncoördinator de ruimte
 • De daltonleidinggevende is competent in het dalton ondernemerschap
 • De daltonleidinggevende moet in staat zijn om samen met de daltoncoördinator een daltonvisitatie voor te bereiden
 • De daltonleidinggevende ondersteunt en faciliteert de daltoncoördinator
 • De daltonleidinggevende heeft kennis en inzicht om te kunnen mobiliseren, inspireren, waarderen en reflecteren.
 • De daltonleidinggevende draagt zorg voor reflectiemomenten voor de teamleden en voor zichzelf
 • De daltonleidinggevende heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling

Tijdsinvestering, duur  en studiebelasting opleiding daltonmanager

De opleiding wordt gegeven binnen één schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 3 ects = 84 uur

Starttweedaagse 14 uur
Vervolgtweedaagse 14 uur
1 dag 7 uur
Vier intervisiebijeenkomsten van 2.5 uur 10 uur
Individueel eindgesprek 2 uur
Slotmiddag / Eindpresentatie 5 uur
Literatuur 16 uur
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio 16 uur
Totaal 84 uur
Vrijstelling

Door het overleggen van bewijzen  van deelname aan cursus(sen) ,tweedaagsen of andere vormen van scholing op het gebied van daltonmanagement zal vrijstelling plaatsvinden voor maximaal de helft van de totale studiebelasting (= 42 uur). Noordijk dalton advies biedt cursisten die in aanmerking komen voor vrijstelling alternatieve modules aan die zorgen voor een versterking van de interpersoonlijke competentie.

Slotdag

Tijdens de slotdag presenteert de individuele cursist zijn portfolio aan de gehele groep en zal aansluitend de uitreiking van de certificaten plaatsvinden.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft