Cursus daltonmanagers
Cursus voor daltonleidinggevende met NDV certificaat voor managers
Opbouw cursus daltonmanagers
Beginsituatie

De cursist is werkzaam als leidinggevende in het daltononderwijs

We kijken tijdens de cursus naar verschillende aspecten:

De nadruk van deze cursus zal liggen op het daltoniseren van de eigen managementstijl en het uitdragen van de daltonvisie.

Inhoud

Noordijkdaltonadvies  zal met deze cursus de volgende opbrengsten realiseren:

 • De daltonleidinggevende heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst,
  over daltonpraktijk en actuele wetenschappelijke ontwikkelingen
 • De daltonleidinggevende is competent in het aansturen en begeleiden van
  daltonprofessionals
 • De daltonleidinggevende neemt de regie in het creëren van een dalton leef – , en werkomgeving waar eigenaarschap
  voorop staat
 • De daltonleidinggevende  geeft ruimte voor intervisie en samenwerking
 • De daltonleidinggevende is competent in het ontwikkelen en aansturen van het daltonproces of geeft daartoe de daltoncoördinator de ruimte
 • De daltonleidinggevende is competent in het dalton ondernemerschap
 • De daltonleidinggevende moet in staat zijn om samen met de daltoncoördinator een daltonvisitatie voor te bereiden
 • De daltonleidinggevende ondersteunt en faciliteert de daltoncoördinator
 • De daltonleidinggevende heeft kennis en inzicht om te kunnen mobiliseren, inspireren, waarderen en reflecteren.
 • De daltonleidinggevende draagt zorg voor reflectiemomenten voor de teamleden en voor zichzelf
 • De daltonleidinggevende heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling

Tijdsinvestering, duur  en studiebelasting opleiding daltonmanager

De opleiding wordt gegeven binnen één schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 3 ects = 84 uur

De 1 jarige opleiding is door de certificeringscommissie van het schoolleidersregister PO formeel opgenomen in zijn professionaliseringsaanbod
ten behoeve van de herregistratie van RDO directeuren of RADO voor adjunct-directeuren. En uiteraard kan ieder weer rekenen op onze persoonlijke
begeleiding.
Het betreft hier het professionaliseringsthema  ‘Persoonlijk Leiderschap’ en bij het deelthema ‘Inrichting van het onderwijs’ uit het thema ‘Regie en Strategie’. 

De leergang is opgezet volgens de richtlijnen die de Nederlandse
Daltonvereniging daarvoor heeft opgesteld. Vraagt u gerust om de uitgebreide
brochure.
De leergang bestaat uit
* 5 cursusdagen (waarvan 4 in de vorm van een tweedaagse)
* een individueel eindgesprek
* een slotbijeenkomst van twee dagdelen
* 4 intervisiebijeenkomsten die door de deelnemers zelf worden
georganiseerd.

De deelnemers houden een portfolio bij, dat ze aan de cursusleiders aanbieden
ter beoordeling en tijdens de slotdag presenteren de deelnemers ieder de
persoonlijke leeropbrengsten aan de overige deelnemers.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft