Binnenkort starten ook weer de bijeenkomsten in het kader van de daltonopleiding
voor de onderwijsassistenten.
Onderwijsassistenten zitten in een gemengde groep met daltonleraren maar voor
onderwijsassistenten zijn er aangepaste spelregels wat betreft
certificaatvoorwaarden.

Bel vrijblijvend wat dit in jouw situatie betekent: 0614248101
Noordijkdaltonadvies is volledig gecertificeerd op Daltongebied en door de
praktische benadering ook fijn voor Onderwijsassistenten.
Wij vertalen samen met jou, jouw persoonlijke werksituatie naar de daltonvisie.
Want jij bent uniek.

Persoonlijke aanpak in kleine groepen is onze kracht. (een per mail of telefoon
bereikbare studiecoach standaard en inbegrepen)

De NDV zegt hierover het volgende:

Kader certificaat onderwijsassistent PO nascholing

1. Beginsituatie

De cursist is werkzaam of loopt stage op een daltonschool voor primair onderwijs  (in oprichting)  De cursist is studerend voor of reeds in het bezit van het diploma onderwijsassistent SPW 4. Het daltoncertificaat kan pas uitgereikt worden na het behalen van bevoegdheid voor SPW 4.

2. Doel

De opleiding daltononderwijsassistent leraar is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de onderwijsassistent tot daltononderwijsassistent (a way of life).  De cursist heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst en verwante recente onderwijskundige daltonpublicaties. De cursist is in staat om deze kennis en daltongrondhouding in te zetten bij het werken in de eigen onderwijspraktijk.  De cursist is in staat te formuleren op welke wijze en op welke momenten hij/zij ingezet kan worden in een daltononderwijsleeromgeving en is in staat deze ondersteuning in teamverband op een efficiënte wijze vorm te geven.

3. Duur en studiebelasting opleiding  dalton onderwijsassistent

De opleiding wordt verdeeld over maximaal twee opeenvolgende schooljaren en heeft een studiebelasting van totaal 168 uur (6 ECTS)

8 a 10 cursusdagdelen van 3 uur              30 uur
Literatuur                                                         45 uur

Casusbeschrijvingen:
Wat heb je gedaan en hoe herkenbaar zijn de daltonkernwaarden in je eigen gedrag?
Beschrijf gevraagde ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leraren en reflecteer op het daltongehalte hiervan.

Concrete bijdragen:
Wat draagt de onderwijsassistent concreet bij aan de verrijking en efficiency van de onderwijsleeromgeving                               88 uur

4 intervisiebijeenkomsten
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio
Eindpresentatie portfolio                            05 uur
Totale studiebelasting                                 168 uur

4. Onderhoud certificaat daltononderwijsassistent

De cursist is of wordt in de praktijk belast met de taak te assisteren in het daltononderwijs aan leraren en leerlingen in het primair onderwijs en levert actief een bijdrage aan de daltonschoolontwikkeling. De cursist draagt er zorg voor dat zijn kennis van daltonliteratuur en daltonontwikkelingen in het veld actueel blijft.

Kader certificaat onderwijsassistent PO  NDV  november 2017

5. Inhoud

De NDV zal de inhoud van de cursus niet voorschrijven. Wel heeft zij de volgende  verwachtingen qua opbrengsten:

  • Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst
  • Visie op het daltononderwijs
  • Aandacht voor de kernwaarden daltononderwijs, vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de vertaling daarvan in de dagelijkse onderwijspraktijk
  • Actief kunnen meedenken, met voorstellen komen over de mogelijke bijdrage van de onderwijsassistent in de totale onderwijsomgeving
  • Bijdragen leveren aan en ondersteunen van:

o Pedagogisch klimaat

o Klassenmanagement, organisatie en inrichting

o Mogelijkheden om dalton groepsoverstijgend vorm te geven

o Zorgdragen voor praktische borging van de daltonkernwaarden

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend bellen naar Glenda Noordijk. 0614248101 of rechtstreeks mailen naar glenda@noordijkdaltonadvies.nl of contact zoeken via de website of via facebook.

Op Noordijk Dalton Advies facebook (via de website) staan reacties van onze klanten en krijgt u een indruk van onze activiteiten.

NOORDIJKDALTONADVIES……… Groot in klein blijven

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft