Pakket 1B:

Daltonscholen die begaafdheidsprofielschool willen worden, maar nog niet genoeg kennis hebben van hoogbegaafdheid

Bijeenkomst 1

 • Visie, waar vanuit willen we BPS zijn?
 • Waar sluit dalton aan bij BPS?
 • Waar zit onze kracht? Nu? Visie/ missie?

Bijeenkomst 2

 • Metacognitie
 • Vragen stellen

Bijeenkomst 3

 • Waar willen we zelf naar toe?
 • Waar staan we voor als BPS?

Pakket B (inclusief kennis hoogbegaafdheid)
3 extra bijeenkomsten met kennis over hoogbegaafdheid:

 • Wanneer zijn kinderen hoogbegaafd?
 • Verschil hoog-intelligent/hoogbegaafdheid
 • Doorgaande lijn in ontwikkelingsfases kinderen naast hoogbegaafdheid gelegd. Startend bij OB/MB.
 • Verder in de ontwikkelingsfases vanaf de MB naar BB toe.

Bijeenkomst 4

 • Effectiviteit, doelmatigheid en eigenaarschap op ieder niveau.
 • Hoe vertalen we effectiviteit vanuit:
  • leerkrachthandelen
  • leerlinghandelen
  • leerstof
  • differentiatie
  • instructies

Bijeenkomst 5

 • (Groeps)organisatie: hoe organiseer ik effectiviteit op ieder niveau.
 • Verdieping op bijeenkomst 4, op organisatie en klassenmanagement gericht.

Bijeenkomst 6

 • De organisatie van de taak op maat als middel voor een specifiek aanbod.

Het is niet gezegd dat deze inhoud nodig is, kan samenvallen met inhoud 5. Het heeft te maken met de beginsituatie van de school.

Bijeenkomst 7

 • Leerlingportfolio, achtergronden, mogelijkheden, structurele inzet.
 • Wat is de plek van het portfolio binnen het leren van het kind? (structureel vanuit visie)
 • Wat is de opbouw?
 • Gewenste format, welke spelregels hanteren we voor het toepassen?

Bijeenkomst 8

 • Coachgesprekken met kinderen, de techniek en organisatievoorwaarden
 • Een wezenlijk onderdeel binnen de stap kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio.

Bijeenkomst 9

 • Het eigen ontwikkelplan, diversiteit binnen de basistaak of eigen taak, vorm van leerling gestuurde differentiatie
 • Een wezenlijk onderdeel binnen de stap kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
 • Het aanbod stimuleert de leerling tot cognitieve, creatieve, sociale en mentale groei. Het eigen ontwikkelplan is een middel en structurele handelwijze om dit mogelijk te maken.
 • Het structurele coachgesprek een voorwaarde om het plan in gezamenlijke sturing tot stand te laten komen.
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio

Bijeenkomst 10

 • Keuzes maken/ kiezen voor ambitie met als uitgangspunt inzicht in je kennen en kunnen
 • Leerlingen eigenaarschap te laten ervaren d.m.v. keuzes maken.
 • Waar liggen talenten? Interesse? Gaan je ogen van glimmen? Waar leg je de lat?
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio

Bijeenkomst 11

 • Evalueren reflecteren, als techniek om het optimale uit jezelf te kunnen halen.
 • Als de doelstelling helder is, is reflectie mogelijk.
 • Welke beslissingen neem je op grond van inzicht in je mogelijkheden? (leerling)
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio.

Bijeenkomst 12

 • Samenwerkendleren, pedagogisch en didactisch. Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw?
 • De school heeft een duidelijke functie wanneer het gaat om socialiseren en communiceren. Brengt mensen in verbinding met elkaar.
 • Wat leren wij onze kinderen in dit kader? En welke middelen gebruiken we daarbij? (metacognitieve vaardigheden)

Bijeenkomst 13

 • Zelfstandigleren, de techniek en de voorwaarde. Hoe zorg je dat een leerling zich in gaat spannen?
 • Hoe stel je een leervraag?
 • Wat wil je leren?
 • Hoe zorg je dat leren een succes is? (metacognitieve vaardigheden)
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio.

Bijeenkomst 14

 • Sterkte- Zwakte analyse
 • Eigenaarschap van de eigen organisatie.
 • Waar sta je nu?
 • Waar staan jullie nu?
 • Hoe zorg je dat je een lerende organisatie bent en blijft?
 • Wat is de volgende stap?