Pakket 3A:

Scholen die direct aan beide profielen willen werken met als doel 2 licenties.

Bijeenkomst 1

 • Visie, waar vanuit willen we BPS zijn?
 • Waar zit onze kracht? Nu? Visie/missie?
 • Wat is onze beginsituatie?

Bijeenkomst 2

 • Daltonvisie, de oorsprong, de kernwaarden, de vertaling naar de mensvisie en visie op onderwijs
 • Connectie met de 21st century skills
 • Waar sluit dalton aan bij BPS?
 • Waar zit onze kracht? Nu? Visie?

Bijeenkomst 3

 • Metacognitie
 • Vragen stellen

Bijeenkomst 4

 • Waar willen we zelf naar toe?
 • Waar staan we voor als BPS/dalton?
 • Wat zou de dalton ‘influence’ voor je kunnen betekenen? Juist nu we BPS willen worden?
 • Wat wordt onze uiteindelijke visie/missie?

Bijeenkomst 5

 • Effectiviteit, doelmatigheid en eigenaarschap op ieder niveau.
 • Wat verstaan we onder effectiviteit?
 • Hoe vertalen we effectiviteit vanuit:
  • leerkrachthandelen
  • leerlinghandelen
  • leerstof
  • differentiatie
  • instructies

Bijeenkomst 6

 • Effectiviteit binnen instructies
 • Achtergronden van diverse instructietheorieën. Verschillende benaderingswijzen/technieken.

Bijeenkomst 7

 • (Groeps)organisatie, hoe organiseer ik effectiviteit op ieder niveau?
 • Verdieping op bijeenkomst 6, op organisatie en klassenmanagement gericht.

Bijeenkomst 8

 • De organisatie van de taak op maat als middel voor een specifiek aanbod.
 • De beginsituatie van de school is hierbij van belang.
 • Wat kan de taak als middel voor effectiviteit en klassenmanagement voor ons betekenen?
 • En voor de leerling?
 • En voor onze school om onze missie te verwezenlijken?

Bijeenkomst 9

 • Leerlingportfolio, achtergronden, mogelijkheden, structurele inzet.
 • Wat is de plek van het portfolio binnen het leren van het kind? (structureel vanuit visie)
 • Wat is de opbouw?
 • Gewenste format, welke spelregels hanteren we voor het toepassen?

Bijeenkomst 10

 • Coachgesprekken met kinderen, de techniek en organisatievoorwaarden
 • Een wezenlijk onderdeel binnen de stap kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio.

Bijeenkomst 11

 • Het eigen ontwikkelplan, diversiteit binnen de basistaak of eigen taak, vorm van leerling gestuurde differentiatie
 • Een wezenlijk onderdeel binnen de stap kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
 • Het aanbod stimuleert de leerling tot cognitieve, creatieve, sociale en mentale groei. Het eigen ontwikkelplan is een middel en structurele handelwijze om dit mogelijk te maken.
 • Het structurele coachgesprek een voorwaarde om het plan in gezamenlijke sturing tot stand te laten komen.
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio

Bijeenkomst 12

 • Keuzes maken/ kiezen voor ambitie met als uitgangspunt inzicht in je kennen en kunnen
 • Leerlingen eigenaarschap te laten ervaren d.m.v. keuzes maken.
 • Waar liggen talenten? Interesse? Gaan je ogen van glimmen? Waar leg je de lat?
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio

Bijeenkomst 13

 • Evalueren reflecteren, als techniek om het optimale uit jezelf te kunnen halen.
 • Als de doelstelling helder is, is reflectie mogelijk.
 • Welke beslissingen neem je op grond van inzicht in je mogelijkheden? (leerling)
 • Waar krijgt de leerling de mogelijkheid binnen dit proces zich eigenaar te voelen van zijn eigen leerproces?
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio.

Bijeenkomst 14

 • Samenwerkendleren, pedagogisch en didactisch. Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw?
 • De school heeft een duidelijke functie wanneer het gaat om socialiseren en communiceren. Brengt mensen in verbinding met elkaar.
 • Wat leren wij onze kinderen in dit kader? En welke middelen gebruiken we daarbij? (metacognitieve vaardigheden)

Bijeenkomst 15

 • Zelfstandigleren, de techniek en de voorwaarde. Hoe zorg je dat een leerling zich in gaat spannen?
 • Hoe stel je een leervraag?
 • Wat wil je leren?
 • Hoe zorg je dat leren een succes is? (metacognitieve vaardigheden)
 • Een onderdeel van het leerlingportfolio.

Bijeenkomst 16

 • Sterkte- Zwakte analyse
 • Eigenaarschap van de eigen organisatie.
 • Waar sta je nu?
 • Waar staan jullie nu?
 • Hoe zorg je dat je een lerende organisatie bent en blijft?
 • Wat is de volgende stap?